• Dự án thực hiện

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức
Hạng mục cung cấp: Motor giảm tốc, Thiết bị cấp khí bề mặt, Thiết bị sục khí chìm, Song chắn rác tinh, Máy ép bùn
Địa điểm: KCN Châu Đức - Bà Rịa Vũng Tàu
Đại Hưng tập kết thiết bị tại xưởng, chuẩn bị bàn giao cho công trình KCN Châu Đức

Đại Hưng tập kết thiết bị tại xưởng, chuẩn bị bàn giao cho công trình KCN Châu Đức

đối tác thân thiết