Bể tuyển nổi khí hòa tan DAF

Bể tuyển nổi khí hòa tan DAF (Disolved Air Flotation) được ứng dụng để tách các hạt cặn lơ lửng có tỷ trọng nhỏ hơn nước mà các phương pháp lắng trọng lực thông thường không thể xử lý được. Trong xử lý nước thải công nghiệp, bể DAF thường được dùng để tách chất rắn hòa tan, không hòa tan, dầu - mỡ và những hợp chất không tan trong nước thải từ nhà hàng, khách sạn, nhà máy chế biến thủy sản, lò mổ,...
Bể tuyển nổi khí hòa tan DAF gồm 2 dạng: dạng tròn và siêu nông.


Liên hệ
 Ưu điểm:
   - Loại bỏ các hạt cặn có tỷ trọng thấp trong thời gian ngắn.
   - Linh hoạt theo tính chất nước thải.
   - Ít tốn diện tích.
   - Hiệu quả loại bỏ hàm lượng chất rắn lơ lửng cao: 90 -95%.
   - Kích thước và trọng lượng từng modul nhỏ - gọn: dễ di chuyển, nâng cấp, mở rộng hệ thống.
   - Sử dụng ít thiết bị, không gây ồn khi vận hành.
   - Chi phí vận hành thấp.
   - Áp lực vận hành thấp.
   - Độ an toàn cao.
Nhược điểm:
   - Chi phí đầu tư, bảo dưỡng thiết bị cao.
   - Đòi hỏi kỹ thuật trong quá trình vận hành.
   - Quá trình kiểm soát áp suất tương đối khó.

đối tác thân thiết