LINUS MIXER

LINUS MIXER - Một sản phẩm được nghiên cứu và phát triển của Đại Hưng
-LINUS là thiết bị khuấy trộn có kiểu hình soắn đặc biệt gồm 12 cánh phù hợp với chức năng khuấy trộn chống lắng cặn đáy bể hoặc tang khả năng hòa tan oxy vào nước.
-LINUS được kiểm soát tốc độ chậm hoặc rất chậm tùy theo chức năng sử dụng hoặc thiết kế đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất.
-Khi hoạt động, LINUS có thể tạo thành dòng đối lưu từ trên xuống và tản ra toàn bộ theo diện tích bề mặt đáy bể
Liên hệ
Ứng dụng vượt trội của LINUS mixer
-Thiết kế tối duy trì dòng đối lưu theo quỹ đạo nhất định tạo ra các vận tốc nước trượt trên bề mặt đáy bể;
-Trong trường hợp kết hợp với việc hòa tan oxy vào nước, LINUS làm tăng thời gian và quảng đường của khí trong nước. Từ đó hiệu suất hòa tan oxy vào nước tang gấp 1,2 – 1,5;
-LINUS được thiết kế và cấu tạo tối ưu về hình học để tạo ra Momem cực đại, năng lượng tiêu thục thấp nhất (< 2w/m3) so với các thiết bị cùng chức năng.
 
Model của LINUS
Model Spec of Product
Name
 
Dia N Air  Series
mm rpm Dry motor Sub- Motor
LINUS 500 10 - 45  A  D  S Model: LINUS-Dia-P-A-D/S
LINUS 1.000 10 - 45  A  D  S Type Hyper mixer
LINUS 1.500 10 - 45  A  D  S Low propulsion energy < 2 W/m3
LINUS 2.000 10 - 45  A  D  S S.F > 1.8
LINUS 2.500 10 - 45  A  D  S Material: SS304, SS400- Epoxy; FRP
LINUS 3.000 10 - 45  A  D  S  

đối tác thân thiết