Thiết bị khuấy trộn bằng khí

Nguyên lý hoạt động của thiết bị:
- Dùng động năng (kinetic energy) của dòng khí để pha /trộn chất rắn vào chất lỏng tạo nên một hỗn hợp đồng nhất;

Áp dụng:
- Nguyên lý này được áp dụng rộng rãi trong công nghệ pha chế hóa chất.

Để có thiết bị vận hành tối ưu và phù hợp với đặc thù từng loại nước thải, Liên hệ Dai Hưng để được tư vấn thêm
Liên hệ
Model của thiết bị khuấy trộn khí
đối tác thân thiết