Thiết bị tách dầu dạng cố định

Định nghĩa
- Thiết bị tách ván dầu bằng phương pháp tự nhiên được áp dụng đối với nguồn ngước thải có nồng độ dầu cao (> 70 mg/l) hoặc hạt dầu tự do tồn tại trong nước thải có kích thước tương đương δ > 20 micron. 
- Dựa vào tính chất cơ lý của dầu mỡ, hợp chất béo và các thành phần hóa học có tính chất kỵ nước trong tự nhiên và nhân tạo. Đai Hưng nghiện cứu và phát triển các thiết bị Thu - Tách ván nổi phù hợp với từng điều kiện ứng dụng.

Áp dụng
- Loại nước thải có lưu lượng lớn, hạt dầu tự do có kích thước δ > 100 micron và nồng độ > 70 mg/l.
- Thiết bị được lắp đặt trong bể có mực nước cố định và cao độ phù hợp để lượng dầu tự chảy.
- Quá trình tách dầu được thực hiện thủ công.

Để có thiết bị vận hành tối ưu và phù hợp với đặc thù từng loại nước thải, Liên hệ Dai Hưng để được tư vấn thêm
Liên hệ
Model của thiết bị tách dầu dạng cố định


đối tác thân thiết