Thiết bị xáo trộn tĩnh - Dạng Helical

Áp dụng
-Pha trộn nhiều dung dịch trong cùng đường ống;
-Pha trộn chất lỏng – Chất lỏng hoặc với chất khí;
-Phản ứng điều chỉnh pH, phản ứng keo tụ trong xử lý nước; 
-Không phụ thuộc vào chiều dài đường ống;

Liên hệ
Models của Thiết bị xáo trộn tĩnh - Dạng Helical


Model  
Thông số kỹ thuật

 
Tên  Q D
m3/h mm
D.HSM 6      50    
D.HSM 14     100   Model: D.HSM-Q-D
D.HSM 32     150   Loại: Helical Static mixer
D.HSM 57     200   Chất liệu: SS304, pVC
D.HSM 88     250   Áp dụng: Phản ứng keo tụ, hóa chất
D.HSM 127     300    
D.HSM 173     350    
D.HSM 226     400    
D.HSM 286     450    
D.HSM 353     500    

đối tác thân thiết