Thiết bị xáo trộn tĩnh - Dạng Jet

Áp dụng
  • Pha trộn dung dịch trong đường ống;
  • Pha trộn chất lỏng – Chất lỏng hoặc với chất khí;
  • Phản ứng điều chỉnh pH;
  • Áp dụng tuyến ống dài L > 2m;

Liên hệ
Models của Thiết bị xáo trộn tĩnh - Dạng Jet

Model Thông số kỹ thuật
Tên Q D
m3/h mm
D.SJM 10      65    
D.SJM 23      80   Model: D.SJM-Q-D
D.SJM 55     125   Type: Static Jet Mixer
D.SJM 80     150  Chất li : SS304
D.SJM 142     200   Application: Flocculation , Control pH
D.SJM 220     250   Vị trí: đường ống > 2m
D.SJM 317     300    
D.SJM 432     350    
D.SJM 565     400    
D.SJM 715     450    

đối tác thân thiết