Thiết bị xáo trộn tĩnh - Dạng Multi

Áp dụng
  • Pha trộn nhiều dung dịch trong cùng đường ống;
  • Pha trộn chất lỏng – Chất lỏng hoặc với chất khí;
  • Phản ứng điều chỉnh pH, phản ứng keo tụ và kết bông trong xử lý nước; 
  • Kết hợp kiểm soát nhiều phản ứng xảy ra trong cùng một hệ khép kín;

Liên hệ
Models của Thiết bị xáo trộn tĩnh - Dạng Multi

Model  Thông số
 
Tên Q D
m3/h mm
D.Multi-M 10        60    
D.Multi-M 28     100   Model: D.Multi-M-Q-D
D.Multi-M 44     125   Loại: Multiflex  Mixer
D.Multi-M 64     150   Chất liệu: SS304, pVC
D.Multi-M 113     200   Áp dụng: phản ứng keo tụ - tạo bông
D.Multi-M 176     250    
D.Multi-M 255     300    
D.Multi-M 347     350    

đối tác thân thiết